ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ !!! (Öğrencilerimizin Dikkatine)

Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 03 Eylül 2015 tarih ve 29464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelikte belirtilen hususlar geriye dönük olarak uygulanamaz.

 

Özellikle Madde 19’da ifade edilen hususlar, yani UYARI ve/veya TEKRAR durumu nedeniyle CC altındaki derslerin tekrar edilmesi uygulaması geri dönük uygulanamaz.

2015-2016 Güz Dönemi sonunda GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı ile kez yapılmış olacak.

Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de (2015-2016 Bahar Dönemi) 2,00’a yükseltemeyen öğrenci bir sonraki dönemde (2016-2017 Güz Dönemi) FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden (2015-2016 Güz Dönemi) itibaren

harf notu CC’nin altında olan dersleri (DD, DC ce CD harf notları) de tekrar etmek zorundadır.

 

Dolayısıyla, 2015-2016 Güz Dönemi öncesindeki dönemlerde GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciye, yeni yönetmelik 2015-2016 Güz Dönemi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, bu hükümler uygulanmayacaktır.

 


Attached files:
Yönetmelik.pdfPublished on: Wednesday, September 30, 2015
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Dr.Öğr. ÜyesiSevcan YILMAZ GÜNDÜZ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2018 CENG. All rights reserved.