BİM437 Dersini 4. Komite Hocalarından Alanların Dikkatine !!!

Sunumlar, 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 10:00'da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Toplantı Odasında yapılacaktır. Tüm söğrenciler sunumlara hazır belirtilen vakitte belirtilen yerde olmak zorundadır.

Published on: Friday, November 9, 2018
Will be published until: Monday, December 24, 2018

Author of the announcement: Öğr.Gör.Emre KAÇMAZ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2018 CENG. All rights reserved.