BİM437 Dersini 2. Komite Hocalarından Alanların Dikkatine

BİM437 Computer Engineering Design dersini 2. komite hocalarından (Serkan Günal, Cihan Kaleli) alan öğrencilerin sunumları 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 13:00'da Bilgisayar Mühendisliği Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Published on: Monday, November 19, 2018
Will be published until: Thursday, January 3, 2019

Author of the announcement: Araş.Gör.Alper YARGIÇ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2018 CENG. All rights reserved.