Bütünleme sınavları hakkında

Üniversitemiz Senatosunun 12/12/2018 tarih ve 10/4 sayılı kararıyla kabul edilen"Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans-Lisans-Lisansüstü Programlarının BütünlemeSınavlarına İlişkin Uygulama Esasları" duyuru ekindedir.

 


Attached files:
Usul ve Esaslar_0.pdfPublished on: Sunday, January 6, 2019
Will be published until: Wednesday, February 20, 2019

Author of the announcement: Dr.Öğr. ÜyesiAhmet ARSLAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2018 CENG. All rights reserved.