Research in CS and Senior Project Courses

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi İtibarıyla Uygulanacak Önkoşul Tablosu

 

ÖN KOŞUL NO

DERS KODU VE ADI

ÖNKOŞULU

1

BİM437 Computer Engineering Design (Bilgisayar Müh. için Tasarım)

a) Genel not ortalaması en az 2.00 olmalıdır.

b) 1. ve 2. sınıflardan herhangi bir dersi kalmamış olmalıdır. (DD ve üstü ile geçmiş olmak)

c) En az 150 AKTS kredilik dersi başarmış olmalıdır.

2

BİM444 Computer Engineering Applications (Bilgisayar Müh. Uyg.)

3

BİM485 Research in Computer Science I (Bilgisayar Bilim. Araş. I)

4

BİM486 Research in Computer Science II (Bilgisayar Bilim. Araş. II)

 

Published on: Thursday, July 11, 2019
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Dr. Öğr. ÜyesiAhmet ARSLAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE

© 1993-2020 CENG. All rights reserved.