Rektörlük Ortak Kodlu Derslerinin Sınav Programı Hakkında Çok Önemli Duyuru !!!
Kayıt Dondurma Dilekçesi
Is Ilani
2020-2021 (GÜZ + BAHAR) DÖNEMLERİ HAFTALIK DERS PROGRAMLARI
DİJİTAL DÖNÜŞÜM MÜHENDİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI -BURSA
Covid - 19 Bilgilendirme -1
Staj Yapan Öğrencilerin Dikkatine!!!
13. Proje Fuarı ve Yarışması" ve "1. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine!
Research in CS and Senior Project Courses
Mezun Olacak Öğrencilerin Dikkatine - Mezuniyet İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Mezuniyet aşamasına gelen ve diploma talebinde bulunacak öğrencilerin dikkatine
2016-2017 Güz Döneminden İtibaren Geçerli Ders Listeleri ve İntibaklar (LİSANS)
BIM437, BIM444, BIM486 Ders Programları
Zorunlu Staj hakkında alınan YÖK kararı duyurusu!!!

Covid - 19 Bilgilendirme -1

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca alınan kararlar ile koordineli olacak şekilde;

1. Tüm lisansüstü öğrenciler de tatil kapsamında değerlendirilecektir.

2. Tüm laboratuvarlar kapalı tutulacaktır.

3. Önlisans, Lisans, Lisansüstü, YÖK 1000/2000 vb. olmak üzere hiçbir öğrencinin üniversite binalarına girişine izin verilmeyecektir.

4. Tüm kantinler ve Akademik Kulüp kapatılmıştır. Yalnızca Vildan Ev Yemekleri paket servisine devam edecektir.

5. Öğrencilerin tüm stajları durdurulmuştur.

6. Öğrencilerin tüm sportif, kültürel faaliyetleri ve teknik geziler durdurulmuştur.

7. Üniversite içerisinde yüz-yüze toplantı düzenlenmeyecek, online ortamda yapılacaktır.

8. Süreç boyunca örgün (yüz-yüze) eğitim yapılmayacak ancak, isteğe bağlı olarak online ortamda ders yapılabilecektir.

9. Mevlana, Erasmus vb. programlar ile yurt dışına gidip, dönen öğrenci, akademik, idari personel Sağlık Bakanlığının karantina uygulamasına bağlı hareket edecek ve durumlarını Dekanlığa bildireceklerdir.

10. Mevlana, Erasmus vb. programlar ile yurt dışına gidip, dönen öğrenciler durumlarını Dekanlığa bildirecekler, gerekli mazeret hakları verilecektir.

11. Akademik takvimin güncellenmesi ile ilgili olarak YÖK' te çalışmalar devam etmektedir.

12. Tüm öğrencilerin durum ile ilgili resmi kanalları takip etmeleri ve uyarılara uymaları  gerekmektedir.

13. Üniversitemiz web sayfasında Covid - 19 Bilgilendirme Paneli erişime açılmış olup "https://eskisehir.edu.tr/universitemiz/covid-19-bilgilendirme-paneli" adresinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.

Alınan kararlar 2. bir duyuruya kadar geçerli olacak ve alınacak yeni/ilave kararlar sizlerle paylaşılacaktır.

 

Dekanlık

Published on: Monday, March 16, 2020
Will be published until: Thursday, April 30, 2020

Author of the announcement: Araş. Gör.İsmail TERZİ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2020 CENG. All rights reserved.