AÜ kadın araştırma merkezi kapsamında Flört Şiddeti üzerine bir bap projesi anketi
Mezun durumunda olan öğrenciler için Staj Duyurusu
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ E-POSTA ADRESİ
29 Mayıs online proje fuarı usul ve esaslar
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında bursiyer olarak doktora öğrencileri alınacaktır
Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması
2020 Mezuniyet Töreniyle İlgili Öğrenci Görüşleri Anketi
29 Mayıs online Proje Fuarı ve Yarışması 30 Mayıs Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı
Research in CS and Senior Project Courses
Mezun Olacak Öğrencilerin Dikkatine - Mezuniyet İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Mezuniyet aşamasına gelen ve diploma talebinde bulunacak öğrencilerin dikkatine
2016-2017 Güz Döneminden İtibaren Geçerli Ders Listeleri ve İntibaklar (LİSANS)
BIM437, BIM444, BIM486 Ders Programları
Zorunlu Staj hakkında alınan YÖK kararı duyurusu!!!

Mezun durumunda olan öğrenciler için Staj Duyurusu

Fakülte Kurulu kararıyla, 1 Haziran 2020 ile 2020-2021 Güz Dönemi derslerin başlangıç tarihi arasında sınırlı olmak üzere, mezun durumunda olan (derslerini tamamlayan) öğrencilerin mezuniyetlerinde mağduriyet oluşmaması için, yer çalışma alanı ve diğer hususlarda Bölüm Staj Komisyonu ve Bölüm Başkanlıklarının onayı alınarak, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla uzaktan staj yapılabileceği uygun görülmüştür.





Published on: Thursday, May 14, 2020
Will be published until: Friday, August 28, 2020

Author of the announcement: Öğr. Gör.Özgür ÖZŞEN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2020 CENG. All rights reserved.