Stajlar ile İlgili Duyuru (24.06.2020)

24.06.2020 Tarihli Fakülte Kurulu Kararı:

2019-2020 Yaz dönemi staj faaliyetlerinde 30 Haziran 2020 ile 2020-2021 Güz dönemi Derslerin Başlangıç tarihi arasında sınırlı olmak üzere,

  • Staj yeri, çalışma alanı ve diğer hususlarda Bölüm Staj Komisyonu ve Bölüm Başkanlıklarının onayı alınarak, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla ara sınıfların uzaktan staj (online) yapabilmesine,
  • Yüz yüze staj yapmak isteyen ara sınıf öğrencilerinin "Staj Talep Beyanı ve Taahütname" ve "Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı" belgelerini hazırlayıp, "Staj Başvuru ve Kabul Formu" nun Bölüm Staj Komisyonunca onaylanmış haliyle Dekanlığa başvuru yapmalarına ve taleplerin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesine,
  • Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin staj faaliyetleri ile Bahar Ek Dönemi/Yaz Okulu dersleri için çakışma aranmamasına,
  • Ara sınıf öğrencilerinin uzaktan staj (online) yapmaları halinde Bahar Ek Dönemi/Yaz Okulu dersleri için çakışma aranmamasına,
  • Ara sınıf öğrencilerinin yüz yüze staj yapmaları halinde Fakülte Staj Yönergesi Madde 10'da belirtilen hükümlerin geçerli olmasına,

karar verildi.

 

Not-1: “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı” belgelerinin taranmış halleri MF Öğrenci İşleri Birimi E-mail adresine (muhfakoib@eskisehir.edu.tr) gönderilecektir.
 
Not-2: “Staj Başvuru ve Kabul Formu” Bölüm Staj Komisyonunca onaylandıktan sonra Dekanlığa iletilecektir.
 
Not-3: Belirtilen 3 evrak eksiksiz olarak Dekanlığa ulaştığı takdirde Fakülte Yönetim Kurulu gündemine alınacaktır. 
 
Not-4: Beliritilen süreçler tamamlandıktan sonra SGK Sigorta giriş işlemleri yapılacaktır.
 
 
Yukarıdaki adımlar gereği öğrenci belirtilen 3 belgeyi online olarak muhfakoib@eskisehir.edu.tr adresine göndermelidir.
 
Stajlarını uzaktan staj (online) yapacak olanların sadece “Staj Başvuru ve Kabul Formu” nu Bölüm Staj komisyonunca onaylattıktan sonra muhfakoib@eskisehir.edu.tr adresine göndermesi yeterlidir.
 

 

Published on: Wednesday, June 24, 2020
Will be published until: Monday, September 7, 2020

Author of the announcement: Öğr. Gör.Özgür ÖZŞEN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE

© 1993-2020 CENG. All rights reserved.