MAT219 Diff. Eq. dersi hakkında

Yaz okulunda ve/veya normal dönemde sadece Bilg. Müh. Bölümünde açılıyor diye MAT219 dersini almayınız. Bu ders eski kayıtlı olup bu dersten FF almış öğrenciler için açılıyor. Bizim bölüm listesinde vardı bizde aldık diye alanlar oldu ve dersten kalıp sorun yaşadılar. Eğer bu dersi sorumlu olmadığınız halde alırsanız zorunlu derslerinizden kesinlikle düşmez. "MAT249 Linear Algebra and Differential Equations" dersi yerine sayılmazEğer alıp kalırsanız, geçene kadar bu dersi geçene dek almanız gerekir.

MAT219 dersine danışmanınza danışmandan kesinlikle kayıt yaptırmayın.

Published on: Wednesday, July 1, 2020
Will be published until: Saturday, August 15, 2020

Author of the announcement: Dr. Öğr. ÜyesiAhmet ARSLAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE

© 1993-2020 CENG. All rights reserved.