ESTÜ 101 Üniversite Hayatına Giriş Dersi

ESTÜ 101 Üniversite Hayatına Giriş (0+1; 2 AKTS; Seçmeli) dersi 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde, Rektörlük bünyesinde tek grup halinde açılacak ve online platformda yapılacaktır. Dersin koordinasyonu Oryantasyon Birimi Koordinatörü Dr. Ör. Üyesi Sultan Funda GÖRKEM tarafından salanacaktır. Dersin ilenii ve programı ektedir.

 

  • 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Programı ekte sunulduu üzere, her hafta Salı- Çaramba ve Perembe günleri saat:13:00-14:00 arasında online olarak yapılacaktır. Online platformla ilgili detaylar en kısa sürede tüm birimlerimizle paylaşılacak olup, dönem programı Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek, her hafta başında o haftanın teması yine tüm iletiim kanallarından (web sitesi, e-mail, instagram) örencilerimize duyurulacaktır.

  • ESTÜ 101 dersinin Uygulama Usul ve Esaslarına göre derste herhangi bir sınav uygulaması sözkonusu olmayıp, örenciler aağıdaki tabloda belirtildii üzere katıldıkları etkinliklerin sayısına göre not almaktadırlar. Seminerlere katılan örencilerin yoklama takibi dersin koordinatörü olan Dr. Ör. Üyesi Sultan Funda Görkem tarafından yürütülecektir.

  • Seminerler online yürütülecei ve bu yıl kayıt yaptıran 2571 örencimiz olduu düünüldüünde, dersi alacak örenci sayısının (hazırlık eitimi alanlar ve seçmeli ders olması nedeniyle bir miktar azalma olabilir) yüksek olmasından dolayı, dersin olabildiince interaktif ekilde yürütebilmesi amacıyla seminerler sırasında mentimeter ya da kahoot uygulamaları yapılabilecektir.

 


Attached files:
Ogrenci-Mezun Afis 4.pdfPublished on: Saturday, September 26, 2020
Will be published until: Tuesday, November 10, 2020

Author of the announcement: Dr. Öğr. ÜyesiAhmet ARSLAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE

© 1993-2020 CENG. All rights reserved.