AÜ kadın araştırma merkezi kapsamında Flört Şiddeti üzerine bir bap projesi anketi
Mezun durumunda olan öğrenciler için Staj Duyurusu
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ E-POSTA ADRESİ
29 Mayıs online proje fuarı usul ve esaslar
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında bursiyer olarak doktora öğrencileri alınacaktır
Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması
2020 Mezuniyet Töreniyle İlgili Öğrenci Görüşleri Anketi
29 Mayıs online Proje Fuarı ve Yarışması 30 Mayıs Mühendislik Fakültesi Öğrenci Konferansı
Research in CS and Senior Project Courses
Mezun Olacak Öğrencilerin Dikkatine - Mezuniyet İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Mezuniyet aşamasına gelen ve diploma talebinde bulunacak öğrencilerin dikkatine
2016-2017 Güz Döneminden İtibaren Geçerli Ders Listeleri ve İntibaklar (LİSANS)
BIM437, BIM444, BIM486 Ders Programları
Zorunlu Staj hakkında alınan YÖK kararı duyurusu!!!

Zorunlu Staj hakkında alınan YÖK kararı duyurusu!!!

YÖK Başkanlığından gelen duyuru metni aşağıdadır. Öğrencilerimize duyurulur...

 

"Yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim görmekte olan öğrencilerin mezun olabilmek için yapmakla yükümlü oldukları staj aşamasında katkı payı/öğrenim ücreti ödeyip ödemeyeceği ile ilgili Başkanlığımız görüşü talep edilmiş, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.04.2012 tarihli toplantısında "azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış, ancak zorunlu stajı kalmış öğrencilerden katkı payı / öğrenim ücreti alınmayacağına" karar verilmiştir. "

 

 





Published on: Tuesday, May 22, 2012
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Öğr. Gör.Özgür ÖZŞEN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement

© 1993-2020 CENG. All rights reserved.