Uluslararası İlişkiler Birimi Uzman Başvurusu

Meslek Kuruluşumuzun Uluslararası İlişkiler Biriminde istihdam edilmek üzere, en az 4 yıllık üniversite mezunu olan (tercihen yüksek lisans derecesi olan) Uzman Başvurusu alınacaktır.

 





Published on: Thursday, June 24, 2021
Will be published until: Tuesday, August 24, 2021

Author of the announcement: Araş. Gör.Tansu TEMEL
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE

© 1993-2020 CENG. All rights reserved.