Bitirme Projesi Dersleri Ön Koşulu - Önemli

Mühendislik Fakülte Kurulu ekte belirtilen ön koşulların uygulanmasına 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar döneminde başlanmasına karar verildiği için, söz konusu ön koşullar bu dönem (2020-2021 Öğretim Yılı Güzuygulanmayacaktır.

 

Ayrıca, BİM437 ve BİM444 derslerin ikisi birlikte aynı dönem alınamayacaktır.

Published on: Monday, October 5, 2020
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Doç. Dr. Ahmet ARSLAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE

© 1993-2021 CENG. All rights reserved.