Vakıfbank çeşitli pozisyonlarda takım arkadaşı arıyor

 

Vakıfbank aşağıda ayrtınları belirtilen pozisyonlarda takım arkadaşı aramaktadır.  İlgilenenlerin Prof. Dr. Cihan KALELİ ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

 

İş Zekası ve Raporlama Müdürlüğü - Data Engineer

 

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun olan
 • Java, .Net veya Python ile uygulama geliştirme konusunda kendisini geliştirmiş
 • Nesne Tabanlı Programlama, katmanlı mimari, uygulama analiz ve tasarım konularında yetenekli
 • Data Warehouse, Data Marts, Data Lakes gibi veri merkezli işler hakkında bilgi sahibi
 • ETL, Veri işleme ve manipüle etme konularında bilgisi olan
 • Karmaşık ve analitik SQL yazabilen
 • NOSQL databaseler hakkında bilgi sahibi, inceleme ve geliştirmelerde bulunmuş
 • Akan veri analitiği konularında bilgi sahibi olan (Kafka mimarisini bilen)
 • Teknik konuları teknik olmayan kişilere anlatabilme becerileri olan
 • Bağımsız çalışabilen, sorumluluk alabilen
 • Takım çalışmasına yatkın

 

 

İş Zekası ve Raporlama Müdürlüğü - Data Analyst

 

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun olan
 • Güçlü analitik ve problem çözme yeteneği olan
 • Veri ambarı kavramları hakkında bilgi sahibi - - fact tables, dimensions, star schemas, slowly changing dimensions gibi
 • Karmaşık - Analitik SQL yazabilen
 • Yazılmış SQL prosedüleri okuyabilen,  yorumlayabilen
 • Raporlama araçları hakkında bilgi sahibi (SAP BO, MSTR, Cognos vb.)
 • İş ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi ölçebilecek Data Warehouse tasarım ve bakım tecrübesi olan
 • İş ihtiyaçlarını anlama ve teknik ekiplere aktarabilme yeteneği olan

 

Dijital Kanallar Uygulama Geliştirme Müdürlüğü Backend Developer

 

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun olan
 • Net platformunda C# ile uygulama geliştirme konusunda kendini yetiştirmiş.
 • SOAP ve RESTful webservice geliştirme alanında bilgi ve deneyim sahibi
 • ORM çözümlerini kullanmış, tercihen Entity Framework, Dapper, LINQ ile geliştirme yapmış.
 • Tercihen .NET Core ile uygulama geliştirmiş
 • Tercihen noSQL yapıları konusunda inceleme ve geliştirmelerde bulunmuş.
 • Queue yapılarına hakim, tercihen open source queue yapıları(RabbitMQ, Kafka) üzerinde yazılım geliştirmiş
 • Unit test kodu yazabilen
 • Nesne Tabanlı Programlama, katmanlı mimari, uygulama analiz ve tasarım konularında yetenekli
 • Tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olan ve uygulayabilen
 • Veritabanı sistemlerine hakim (MS-SQL, Oracle). Veritabanı tasarımı yapabilen, T-SQL ve/veya PL/SQL yazabilen

 

 

Dijital Kanallar Uygulama Geliştirme Müdürlüğü iOS ve Android Developer

iOS

 

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun olan
 • Mobil teknolojiler hakkında teknik ve iş geliştirme alanındaki yenilikleri takip eden ve bunları uygulamaya istekli
 • iOS platformunda Swift ile uygulama geliştirme konusunda yetenekli, tercihen store’da uygulaması bulunan. En az bir projesini Swift 4+ ile geliştirmiş.
 • MVVM, modular architecture, protocol oriented view components mimari yapılarına hakim.
 • Proje kütüphane yönetimi için uygulamalarında Cocoapods kullanmış.

 

Android

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun olan
 • Mobil teknolojiler hakkında teknik ve iş geliştirme alanındaki yenilikleri takip eden ve bunları uygulamaya istekli
 • Android platformunda uygulama geliştirme konusunda yetenekli, tercihen store’da uygulaması bulunan. En az bir projesini Kotlin ile geliştirmiş.
 • Kotlin, Coroutines, Mvvm, Clean Architecture, Repository Pattern, Retrofit2, Dagger2, Architecture Components, Lifecycle Aware Components, Espresso teknoloji stack’ini ve mimari yapılarını kullanarak uygulama geliştirmiş ya da bilgi sahibi.

 

Published on: Friday, March 12, 2021
Will be published until: Saturday, June 26, 2021

Author of the announcement: Prof. Dr.Cihan KALELİ
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE

© 1993-2020 CENG. All rights reserved.