Zorunlu Staj hakkında alınan YÖK kararı duyurusu!!!

YÖK Başkanlığından gelen duyuru metni aşağıdadır. Öğrencilerimize duyurulur...

 

"Yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim görmekte olan öğrencilerin mezun olabilmek için yapmakla yükümlü oldukları staj aşamasında katkı payı/öğrenim ücreti ödeyip ödemeyeceği ile ilgili Başkanlığımız görüşü talep edilmiş, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.04.2012 tarihli toplantısında "azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış, ancak zorunlu stajı kalmış öğrencilerden katkı payı / öğrenim ücreti alınmayacağına" karar verilmiştir. "

 

 

Published on: Tuesday, May 22, 2012
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Öğr. Gör. Özgür ÖZŞEN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Continual Improvement FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN YOUTUBE

© 1993-2021 CENG. All rights reserved.