Doktora Programı

Doktora Programı Hakkında

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında 2008-2009 öğretim yılı bahar yarıyılından beri Doktora eğitimi verilmektedir. Programın amacı Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli personeli ve akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencileri yetiştirmektir. Programın içeriği bu doğrultuda hazırlanmıştır. Programın mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

 

 

Kurallar

 

Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması; lisans derecesi olan öğrenciler için en az 105 ECTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

 

 

Doktora Programı Dersleri

 

Doktora Programındaki Bilimsel Hazırlık Dersleri

Bilgisayar Mühendisliği programlarından mezun olmayan öğrencilerin bilimsel hazırlık programı kapsamında aşağıdaki dersleri almaları gerekmektedir:

  • BİM305 - Computer Organization
  • BİM102 - Computer Programming II
  • BİM209 - Principles of Software Design and Development
  • BİM213 - Data Structures and Algorithms
  • BİM304 - Computer Algorithm Design
  • BİM306 - Operating Systems