Projeler

 
No Konu Tür Proje No Baş.Tar. Süre Bütçe Yönetici
1. "Rogue-lite" Oyun Türünün Geliştirilmesi BAP 21LTP041 2021 6 months 4.000 TL Doç. Dr. Ahmet Arslan
2. Karmaşık Süreçlerdeki Problemlere Derin Öğrenme Yaklaşımları BAP 21DRP053 2021 24 months 25.000 TL Doç. Dr. Ahmet Arslan
3. Çok Ölçütlü Oy Değerleri Üzerinde Top-n Öneri Sistemi ve Şilin Atakların Etkisi BAP 20DRP034 2020   7.000 Prof. Dr. Cihan Kaleli
4. Otomatik Çalma Listesi Devam Ettirmede Soğuk Başlangıç Problemini Çözecek Yeni Yaklaşımlar BAP 20ADP172 2020 12 months 12.000 Prof. Dr. Cihan Kaleli
5. Basınç Bazlı Enerji Hasatlayıcı Çıktılarının Oto Sınıflandırılması BAP 20ADP171 2020 12 months 3.271 TL Araş. Gör. Dr. Zeynep Batmaz
6. Derin Öğrenme Teknikleri ile Çoklu Ölçütü Ortak Filtreleme Sistemlerinin Doğruluğunun İyileştirilmesi BAP 19ADP032 2020 12 months 2.300 TL Prof. Dr. Cihan Kaleli
7. Çoklu Kriter Karar Verme Yöntemlerinde Genelleştirilmiş Bulanık Kümelerin Kullanılması BAP 20DRP041 2020   7.000 TL Dr. Öğr. Üyesi Sevcan YILMAZ GÜNDÜZ
8. Yapay Sinir Ağları ile Optimum Dalga Kılavuzu Tasarımı BAP   2020 12 months 36.000 TL Dr. Öğr. Üyesi Cahit Perkgöz
9. Sıralamayı Öğrenme Algoritmalarında Kullanmak Üzere SEO Tabanlı Özniteliklerin Türetilmesi ve Değerlendirilmesi BAP   2020 18 months 9.100 TL Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Arslan
10. İngilizce Bilgi Erişimi Veri Kümelerinde Latin-dışı Alfabelerle Yazılmış İçeriğin Analizi AU-BAP 1709F516 2017 10 months 9.715 TL Yard.Doç.Dr. Ahmet ARSLAN
11. Çoklu-ölçüt Tabanlı Öneri Sistemlerinin Gizlilik Sorunlarının Giderilmesi ve Gürbüzlüğünün Artırılması için Yöntemler Geliştirilmesi TUBITAK-3001 215E335 2016 24 months 62.600 TL Asst. Prof. Dr. Alper Bilge
12. Çoklu-Ölçütlü Ortak Filtreleme Sistemlerinde Normalizasyon Yöntemlerinin Doğruluk Üzerine Etkisi AU-BAP 1605F325 2016 12 months 12.500 TL Asst. Prof. Dr. Alper Bilge
13. Tipik Kullanıcı Kısıtlarına Yönelik Öneri Sistemi Geliştirilmesi AU-BAP 1605F394 2016 12 months 14.580 TL Asst.Prof.Dr. İbrahim YAKUT
14. Modern Dairesel Bölge Tespit Algoritmalarının Nicel Olarak Karşılaştırılması AU-BAP 1602F083 2016 9 months 9.975 TL Asst. Prof. Dr. Sedat TELÇEKEN
15. Tıbbi Dokümanların Hastalıklara Göre Sınıflandırılması AU-BAP 1503F136 2015 9 months 9.978 TL Asst.Prof.Dr. Alper Kürşat Uysal
16. Havayolu İşletmeleri için Veri Madenciliği Uygulamaları AU-BAP 1502F062 2015 16 months 38.743 TL Asst.Prof.Dr. Ibrahim Yakut
17. Mahremiyeti Koruyarak Kullanıcı/Ürün Çiftlerine Özgü Öneri Algoritması Seçmek Için Sınıflandırıcı Geliştirilmesi TUBITAK-1001 114E571 2015 24 months 116.000 TL Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT
18. Türkçe için Gözetimsiz Sözdizimsel Belirsizlik Giderme AU-BAP 1410F415 2014 24 months 8.879 TL Assoc.Prof.Dr. Serkan GÜNAL
19. Yapay Zekâ Arama Algoritmaları Kullanılarak Mobil Rehber Uygulaması Geliştirilmesi AU-BAP 1402F047 2014 15 months 9.985 TL Asst.Prof.Dr. Sedat TELÇEKEN
20. Lineer Olmayan Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü İçin Dinamik ANFIS (DANFIS)” TÜBİTAK-1001 113E579 2014 24 months 60.800 TL Prof.Dr. Yusuf OYSAL
21. Gizlilik Tabanlı Ortak Filtreleme Sistemlerinde Gizli Verilerin Elde Edilmesi TUBITAK-1001 113E262 2013 24 months 84.500 Assoc. Prof. Dr. Huseyin POLAT
22. Dudak Hareket Özellikleri Kullanılarak Türkçe Kelimelerin Sınıflandırılması AU-BAP 1302F039 2013 9 months 7.988 TL Asst.Prof.Dr. Muzaffer DOĞAN
23. Otomatik Trafik İşareti Tespit ve Tanıma Sistemi AU-BAP 1304F061 2013 18 months 23.634 TL Asst.Prof.Dr. Serkan GÜNAL
24. Gizliliği Koruyan Ortak Filtreleme Metotlarının Gürbüzlüğü Için Teknikler Geliştirilmesi TÜBİTAK-1001 111E218 2012 24 months 69.160 TL Assoc.Prof.Dr. Hüseyin POLAT
25. Gerçek-Zamanlı Video-Okülografik Bakış Yönü Tespit ve Takip Sisteminin Tasarımı ve Gerçeklemesi TÜBİTAK-1001 111E053 2011 24 months 111.370 TL Asst.Prof.Dr. Cüneyt AKINLAR
26. Akıllı Telefonlarda İstenmeyen Kısa Mesajların Belirlenmesi AU-BAP 1103F054 2011 18 months 8.783 TL Asst.Prof.Dr. Serkan GÜNAL
27. Gizliliği Koruyarak Öneriler Üretme TÜBİTAK-3501 108E221 2009 36 months 63.200 TL Asst.Prof.Dr. Hüseyin POLAT
28. Gizliliği Koruyarak Saklı Markov Modellerine Dayalı Tahminler Üretme TÜBİTAK-1002 107E209 2007 12 months 20.000 TL Asst.Prof.Dr. Hüseyin POLAT
29. IPv4+4 Adresleri ile Dikişsiz P2P UDP İletişimi Sağlayan Bir Ev Geçiti Tasarım ve Gerçeklemesi TÜBİTAK-1002 107E166 2007 12 months 20.000 TL Asst.Prof.Dr. Cüneyt AKINLAR