Eğitim Amaçları

Eğitim Amaçları (Hedef Değer)

Mezunlarımız,

  1. Kendi meslekleri ile ilgili kariyer yapar.(%70)
  2. Lisansüstü çalışmalarda bulunur.(%20)
  3. Mesleklerinde proje/ekip lideri gibi lider pozisyonlara ulaşır.(%5)
  4. Yerli firmaların yanı sıra yabancı firmalarda çalışır.(%10)
  5. Kendi meslekleri ile ilgili girişimcilik faaliyetlerinde bulunur.(%2)