Yüksek Lisans Programı

 

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Hakkında

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında 2000-2001 Bahar yarıyılından itibaren Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir. Programın amacı Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli personeli ve akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencileri yetiştirmektir. Programın içeriği bu doğrultuda hazırlanmıştır. Programın mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

 

 

Kurallar

 

Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

 

Zorunlu Dersler

  • BİL519 - İleri Algoritma Analizi
  • BİL551 - İleri Veritabanı Yönetim Sistemleri
  • BİL553 - Nesne Tabanlı Sistemler
  • BİL591 - Seminer

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Lisans eğitimini bölümümüz dışında yaparak gelen yüksek lisans öğrencilerine, gerek görüldüğü takdirde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu durumda öğrencilerin 3'ü güz döneminde, 3'ü de bahar döneminde olmak üzere aşağıdaki 6 lisans dersini almaları gerekmektedir:

  • BİM305 - Computer Organization
  • BİM102 - Computer Programming II
  • BİM209 - Principles of Software Design and Development
  • BİM213 - Data Structures and Algorithms
  • BİM304 - Computer Algorithm Design
  • BİM306 - Operating Systems