Yüksek Lisans Tezler

Graduate Theses

 

Year # of PhD Theses # of MS Theses
2021
1
1
2020
3
0
2019
5
7
2018
1
5
2017
4
5
2016
2
5
2015
1
4
2014
3
6
2013
2
3
2012
2
2
2010
0
5
2009
0
1
2008
0
13
2007
0
6
2006
0
5
2005
0
6
2004
0
8
2003
0
6
2002
0
6

 

No Student Tez Başlığı Type Year Supervisor
1. Abdul Kader Kassoumeh P-Ana Dağıtım Üssü Merkez ve Rotalama Ağ Tasarımı Problemi ve Çözüm Algoritmaları MS 2021 Doç. Dr. Ahmet Arslan
2. Bekir PARLAK Dimension Reduction for Text Classification PhD 2021 Doç. Dr. Alper Kürşat UYSAL
3. Rasım Çekik KISA METİN SINIFLANDIRMA İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR PhD 2020 Doç. Dr. Alper Kürşat UYSAL
4. Selcan KAPLAN BERKAYA SPECT Miyokard Perfüzyon Görüntülemesinden Koroner Arter Hastalığı Tanısı İçin Yeni Sınıflandırma Modelleri PhD 2020 Prof. Dr. Serkan GÜNAL
5. Serel AKYOL Kentsel Dönüşüm Parametrelerinin Nedensel Çizgelerle İrdelenmesi PhD 2020 Prof. Dr. Eyyüp GÜLBANDILAR
6. Nuri Cihan Çelik Yapay Görme Tabanlı Optik Form Değerlendirme Yöntemi MS 2019 Dr. Öğr. Üyesi Cihan TOPAL
7. Turgut Doğan Metin sınıflandırma için terim ağırlıklandırma PhD 2019 Assoc. Prof. Dr. Alper Kürşat UYSAL
8. Mustafa Kemal Birgin Genetik algoritma tabanlı gizliliği koruyan ortak filtreleme MS 2019 Doç. Dr. Alper BİLGE
9. Mohammed Babiker Web Uygulama Saldırıları Analizi PhD 2019 Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN
10. Gizem Yağmur Özkan Meme Kanseri Hastalarının Sağ Kalım Tahmini İçin Öznitelik Seçimi ve Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması MS 2019 Dr. Öğr. Üyesi Sevcan YILMAZ GÜNDÜZ
11. Ayşe YÜZGEÇ Üst-N Listesi Üreten Öneri Sistemlerinin Gürbüzlük Analizi MS 2019 Doç. Dr. Cihan KALELİ
12. İsmail Burak YAVRU Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemlerinde Öneri Sistemleri Uygulaması MS 2019 Doç. Dr. Alper BİLGE
13. Zeynep Batmaz Derin Öğrenme Yaklaşımları ile Çoklu-Kriterli Öneri Sistemlerinin Problemlerini Çözmek PhD 2019 Doç. Dr. Cihan KALELİ
14. Gürcan Yavuz POPÜLASYON TABANLI METASEZGİSELLER İÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ BİR ÇATI GERÇEKLEŞTİRİMİ VE MÜHENDİSLİKTE UYGULAMALAR PhD 2019 Doç. Dr. Doğan AYDIN
15. Ahmet Alkılınç İNGİLİZCE BİLGİ ERİŞİMİ VERİ KÜMELERİNDE LATİN DIŞI ALFABELERLE YAZILMIŞ İÇERİĞİN ANALİZİ MS 2019 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ARSLAN
16. Enis Konacaklı ULUSAL GÜVENLİK İÇİN BLOKZİNCİRİ TABANLI SİBER GÜVENLİK MODELİ MS 2019 Dr. Öğr. Üyesi Enis Karaarslan
17. Zühal Kurt GRAF TABANLI MELEZ ÖNERİ SİSTEMİ PhD 2019 Doç. Dr. Kemal ÖZKAN
18. Mehmet Özcan Gizlilik tabanlı ortak filtreleme sistemlerinde kayıp değerlemeleri işleme MS 2018 Dr. Öğr. Üyesi Alper Bilge
19. ZEYNEP FEYZA ESEN ZEYNEP FEYZA ESEN MS 2018 Doç. Dr. Cihan KALELİ
20. Fatih Çifçi Öznitelik seçme ve makine öğrenmesi yöntemleriyle eğitmen performansının tahmin edilmesi MS 2018 Doç. Dr. Cihan KALELİ
21. Mustafa Zübeyir BAYRAK Bulut tabanlı personel devam kontrol sistemi tasarımı ve gerçeklemesi MS 2018 Assoc. Prof. Dr. Serkan GÜNAL
22. İbrahim Barış Yılmazel CLUEWEB09 VE CLUEWEB12 VERİ KÜMELERİNİN WATERLOO SPAM SIRALAMALARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MS 2018 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ARSLAN
23. Şahin Işık Arka Plan Çıkarma Başarımı İyileştirmek İçin Yeni Yaklaşımlar PhD 2018 Doç. Dr. Kemal ÖZKAN
24. HALİL ZEYBEK   MS 2017 Doç. Dr. Cihan KALELİ
25. Sinem BOZKURT KESER RF tabanlı iç ortam konumlandırma sistemi PhD 2017 Assoc. Prof. Dr. Serkan GÜNAL
26. Özkan ASLAN Türkçe için gözetimsiz sözdizimsel belirsizlik giderme PhD 2017 Assoc. Prof. Dr. Serkan GÜNAL
27. Emra ÖZ ReactJS ve NodeJS Teknolojileri ile Web Tabanlı Gerçek Zamanlı Uygulama Tasarlayıcı Modellenmesi MS 2017 Doç. Dr. Özgür YILMAZEL
28. Muhammet Nurullah ÇETER AĞ SALDIRI TESPİTİNDE SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI MS 2017 Yard. Doç. Dr. Sevcan YILMAZ GÜNDÜZ
29. Murat Okkalıoğlu GİZLİLİK TABANLI ÖNERİ ALGORİTMALARINDA İKİLİ VERİLERİN YENİDEN OLUŞTURULMASI PhD 2017 Doç. Dr. Cihan KALELİ
30. Burcu Demirelli Okkalıoğlu GİZLİLİK TABANLI ORTAK FİLTRELEME SİSTEMLERİNDE GİZLİ NÜMERİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ PhD 2017 Doç. Dr. Cihan KALELİ
31. İsmail TERZİ Kullanıcı / Ürün Çiftleri İçin En İyi Öneri Algoritmalarının Tespit Edilmesi MS 2017 Asst.Prof.Dr. Alper BİLGE
32. Adem ÖZTÜRK Gizliliği-Korunmuş Ortak Filtreleme Yöntemlerinin Doğruluğunun Kaba Kümeler Teorisi ile İyileştirilmesi MS 2017 Assoc. Prof. Dr. Cihan KALELİ
33. BURCU YILMAZEL   PhD 2016 Doç. Dr. Cihan KALELİ
34. Emre YALÇIN NAİVE BAYES SINIFLANDIRICI TABANLI İKİLİ-VERİ ÇOKLU-ÖLÇÜTLÜ ÖNERİ SİSTEMLERİ MS 2016 Asst.Prof.Dr. Alper BİLGE
35. Bekir PARLAK Tıbbi Dokümanların Hastalıklara Göre Sınıflandırılması MS 2016 Asst. Prof. Dr. Alper Kürşat UYSAL
36. Salih Berkan AYDEMİR ZAMAN SERİSİ KESTİRİMİ İÇİN PARAMETRİK T-NORM OPERATÖRLÜ YENİ BİR BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ VE TOPLULUK METODU MS 2016 Prof.Dr. Yusuf OYSAL
37. Tuğba Kaya Çoklu ölçüt oy değerleri üzerinden veri madenciliği MS 2016 Asst.Prof.Dr. İbrahim YAKUT
38. Gökhan ÇIPLAK Modern Dairesel Bölge Tespit Algoritmalarının Nicel Olarak Karşılaştırılması MS 2016 Asst.Prof.Dr. Sevcan YILMAZ GÜNDÜZ
39. Ahmet Arslan Belge Derlemlerinde Sorgu Terimlerinin Frekans Dağılımlarının Analizi ve Sorguya Göre En Uygun Terim Ağırlıklandırma Modelinin Seçimi PhD 2016 Assoc. Prof. Dr. Bekir Taner DİNÇER
40. Muhammet Yasin PAK Metinlerde Duygu Analizi ve Sınıflandırma İçin Yeni Yöntemler MS 2015 Assoc. Prof. Dr. Serkan GÜNAL
41. Ahmet AYDIN Yapay Zekâ Arama Algoritmaları Kullanılarak Mobil Rehber Uygulaması Geliştirilmesi MS 2015 Asst. Prof. Dr. Sedat TELÇEKEN
42. Rasım ÇEKİK EKG Sinyallerinin Kaba Küme Teorisi Yardımıyla Sınıflandırma Analizi ve Yeni Bir Sınıflandırma Algoritma Önerisi (FWRSC) MS 2015 Asst. Prof. Dr. Sedat TELÇEKEN
43. Zeynep Batmaz   MS 2015 Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT
44. İhsan GÜNEŞ   PhD 2015 Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT
45. Habibelahi RAHMANİ Cuda Mimarisi Üzerinde Paralel Huffman Kodlayıcı MS 2014 Assoc. Prof.Dr. Cüneyt AKINLAR
46. Cihan TOPAL Gerçek-zamanlı video-oküulografik bakış yönü tespit ve takip sisteminin tasarımı ve gerceklemesi PhD 2014 Assoc.Prof.Dr. Cüneyt AKINLAR
47. Asmar Gardashova Kurumsal kaynak planlaması ve insan kaynaklarına yönelik bir uygulama MS 2014 Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN
48. Şahin IŞIK Öznitelik tabanlı imge çakıştırma MS 2014 Asst.Prof.Dr. Kemal ÖZKAN
49. Ayşe BİLGİ Müşteri ilişkileri yönetiminde iş zekası uygulamaları MS 2014 Prof. Dr. Yaşar HOŞCAN
50. Selcan KAPLAN BERKAYA Sayısal imgelerde üçgensel ve dikdörtgensel nesnelerin belirlenmesi MS 2014 Assoc. Prof. Dr. Serkan GÜNAL
51. Sevcan YILMAZ Kontrol ve Sistem Tanımlama Uygulamaları için Çok Katmanlı Dinamik Bulanık Ağ Tasarımları PhD 2014 Prof. Dr. Yusuf Oysal
52. Alper Yargıç Dudak hareket özellikleri kullanılarak Türkçe kelimelerin sısnflandırılması MS 2014 Asst.Prof.Dr. Muzaffer Doğan
53. Bülent TUĞRUL Gizlilik Tabanlı Jeoistatistik PhD 2014 Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT
54. Ali YÜREKLİ Anadolu üniversitesi sınav hizmetleri sınav değerlendirme otomasyonu MS 2013 Asst.Prof.Dr. Özgür YILMAZEL
55. Önder DEMİR Programlama ödevleri için otomatik puanlama sistemi MS 2013 Asst.Prof.Dr. Özgür YILMAZEL
56. Alper BİLGE Improving Performance of Privacy-Preserving Collaborative Filtering Schemes PhD 2013 Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT
57. Alper Kürşat UYSAL Metin sınıflandırma başarımını iyileştirmek için yeni yaklaşımlar PhD 2013 Asst.Prof.Dr. Serkan GÜNAL
58. Sinem BOZKURT Trafik Ağlarında Çok Ölçütlü Rota Planlaması MS 2013 Asst.Prof.Dr. Serkan GÜNAL
59. Edip ŞENYÜREK Effects of Binary Similarity Measures on Collaborative Filtering MS 2012 Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT
60. Yahia M. ALEMAMI Ürdün Krallığı Portalı Tasarımı ve Uygulaması MS 2012 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
61. İbrahim YAKUT Gizliliği Koruyarak Rastgele Dağıtık Veri Tabanlı Ortak Süzgeçleme PhD 2012 Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT
62. Cihan KALELİ Gizliliği Koruyarak Dağıtık Ortak Süzgeçleme PhD 2012 Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT
63. Ahmed A.TAEB Bir Yabancı Dilde Bilgi Çıkarımı Sonuçlarının Semantik Temsilciliğinin Sağlanması ve Bir Uygulama MS 2010 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
64. Arda AKSUOĞLU A New Approach for Improving the RSA Algorithm MS 2010 Assoc.Prof.Dr. Yusuf OYSAL
65. Mehmet Akif ÇAKAR Online Text Engineering Architecture (GOTA) MS 2010 Asst.Prof.Dr. Özgür YILMAZEL
66. Özkan ŞİMŞEK Google Maps-Based Mobile-Supported Interactive Web-Map Maker Application Developing MS 2010 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
67. Engin MELEKOĞLU Ülke tanıtımına yönelik portal tasarımı ve Kosova Cumhuriyeti için bir uygulama MS 2010 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
68. Sevcan YILMAZ A new fuzzy wavelet neural network design for time series prediction MS 2009 Assoc.Prof.Dr. Yusuf OYSAL
69. Cihan TOPAL Design and implementation of a border router for seamless peer-to-peer (P2P) UDP communication using IPv4+4 addresses MS 2008 Asst.Prof.Dr. Cüneyt AKINLAR
70. Burcu YÜREKLİ Sıkça sorulan sorular üzerinde arama MS 2008 Asst.Prof.Dr. Özgür YILMAZEL
71. Hikmet Emrah ONAÇ Küçük ve orta boy işletmeler için ERP sistemi MS 2008 Assoc.Prof.Dr. Ahmet BABANLI
72. Bülent ATAK KOBİ'ler için ERP geliştirilmesi ve bir savunma sanayi işletmesi'nde uygulanması MS 2008 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
73. Özlem TABAK Genetik algoritma ile kapasiteli servis güzergahı belirlenmesi ve bir uygulama MS 2008 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
74. Aydın KILIÇ Türkçe dokümanlar için özelleştirilebilir web tabanlı dikey arama motoru MS 2008 Asst.Prof.Dr. Özgür YILMAZEL
75. Şahin RENÇKEŞ Providing predictions on hidden Markov models with privacy MS 2008 Asst. Prof. Dr. Hüseyin POLAT
76. Alper BİLGE Design and implementation of a TCP/IP stack for GeekOS operating system MS 2008 Asst.Prof.Dr. Cüneyt AKINLAR
77. Metin ÇIKRIKÇIOĞLU Design and implementation of a VoIP phone using a microprocessor board MS 2008 Asst.Prof.Dr. Cüneyt AKINLAR
78. Ahmet ARSLAN Evaluation of Turkish text information retrieval using relational databases versus information retrieval systems MS 2008 Asst.Prof.Dr. Özgür YILMAZEL
79. Yasir A. HAMZA Block truncation coding and discrete wavelet transform based robust digital color image watermarking system MS 2008 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
80. İbrahim YAKUT Privacy-preserving dimensionality reduction-based collaborative filtering MS 2008 Asst.Prof.Dr. Hüseyin POLAT
81. Cihan KALELİ Privacy-preserving naïve bayesian classifier-based collaborative filtering MS 2008 Asst.Prof.Dr. Hüseyin POLAT
82. İbrahim Serdar ÖZKÜTÜK Ortaklaşa öğrenim için yapılan katılımı değerlendirme tabanlı wiki işbirliği platformu MS 2007 Prof.Dr. Ali GÜNEŞ
83. Aysun TOK Bulanık topolojiye dayalı köşe bulma algoritması MS 2007 Asst.Prof.Dr. Yusuf OYSAL
84. Hale Nur BAŞ WEB uygulamalarında WEB servislerinden faydalanılarak çoklu kullanıcı yönetim sistemi MS 2007 Prof.Dr. Ali GÜNEŞ
85. Hülya ÇALIKOĞLU Üretim sektörüne yönelik satış bilişim sistemi MS 2007 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
86. Özer AKKOCA Mobil telefonlar için uygulama geliştirme MS 2007 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
87. Emre KAÇMAZ PIC mikrodenetleyici kullanarak ağ bağlantılı gömülü sistem tasarımı iklimlendirme cihaz kontrol ünitesi uygulaması MS 2007 Prof.Dr. Ali GÜNEŞ
88. Reha Oğuz ALTUĞ Ev ağlarında otomatik IPv6 yönlendirici yapılandırılması MS 2006 Asst.Prof.Dr. Cüneyt AKINLAR
89. Ayhan ÖZEL Sivil hava trafik radarlarında yer-yer hatlarından gönderilen hava resimlerinin şifrelenmesi MS 2006 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
90. Aysan ALPAT Web tabanlı ortamda OLAP araçlarının karar destek sistemlerinde kullanılması MS 2006 Prof.Dr. Ali GÜNEŞ
91. Demet GÜLSEREN Mobil iletişim teknolojilerinin öğrenci bilgi sistemlerinde kullanımı ve bir uygulama MS 2006 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
92. Muhammet Recep OKUR Özel eğitimde web portalı tasarımı MS 2006 Prof.Dr. Ali GÜNEŞ
93. Hakan TUNCEL Askeri nöbet çizelgelerinin genetik algoritma kullanılarak eniyilenmesi MS 2005 Prof.Dr. Ali GÜNEŞ
94. Alper Kürşat UYSAL Tıbbi bilgilerin yapay sinir ağları kullanarak incelenmesi MS 2005 Prof.Dr. Ali GÜNEŞ
95. Pelin YAZAR Öğretmen bilişim sistemleri MS 2005 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
96. Ayşenur PİRİ İlköğretim yöneltme yazılımı ve bir uygulama MS 2005 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
97. Yusuf Levent ŞAHİN İnternet'te güvenlik ve saldırı sezme sistemleri MS 2005 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
98. İhsan GÜNEŞ TCP'deki güvenilir veri iletim protokolünün dosya transferi için hızlandırılması MS 2005 Asst.Prof.Dr. Cüneyt AKINLAR
99. Hüseyin N. KARACA Görüntü işleme teknikleri kullanılarak üretim bandı üzerinde hareket eden kutuların izlenmesi MS 2004 Asst.Prof.Dr. Yusuf OYSAL
100. Özge GÜNER Güvenli aygıt kontrol protokolleri ve yerel bir uygulama MS 2004 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
101. Ali Yavuz ÇAKIR SIP güvenliği ve bir uygulama MS 2004 Prof.Dr. Ali GÜNEŞ
102. Mehmet ERDİ Bir yapay sinir ağı bileşeni gerçeklemesi MS 2004 Asst.Prof.Dr. Yusuf OYSAL
103. Berna KARAMAN Aviyonik ünitelerin simulatör sistemleri için modellenmesi MS 2004 Assoc.Prof.Dr. Ahmet BABANLI
104. Nefize ALTUN Proje tasarımı ve yönetimi için veritabanı sistemi MS 2004 Assoc.Prof.Dr. Ahmet BABANLI
105. Ramazan ALPSOY Refrakter laboratuarı bilgi sistemi için veri tabanı tasarımı MS 2004 Prof.Dr. Ali GÜNEŞ
106. Ali TÜZÜNKAN Yazılım kalite sistemlerinin karşılaştırılması ve bir örnek modelin oluşturulması MS 2004 Asst.Prof.Dr. Yusuf OYSAL
107. Muzaffer DOĞAN Yapay sinir ağları temelli tıbbî teşhis sistemi MS 2003 Assoc.Prof.Dr. Ahmet BABANLI
108. Osman BOZ Dershane ücretlerinin kredi kartıyla internetten ödenmesi ve sınav sonuçlarının internetten takip edilmesini sağlayan e-ticaret uygulaması MS 2003 Prof.Dr. Ali GÜNEŞ
109. Uğur ÇINAR Sezgisel metodlar ile planlama problemlerinin çözümünde aşırı bilgilendirilebilir sistemler yaklaşımı MS 2003 Assoc.Prof.Dr. Ahmet BABANLI
110. Sedat TELÇEKEN Kaba kümeler teorisi yardımı ile büyük veri topluluklarının analizi MS 2003 Assoc.Prof.Dr. Ahmet BABANLI
111. Yahya ÖZDEMİR Bilişim teknolojilerinin uzaktan eğitimde kullanılması ve uzaktan öğretmen eğitimi uygulaması MS 2003 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
112. Melek ÇOĞAN Yerel yönetimlerin altyapı çalışmalarında coğrafi bilgi sistemleri ve yeraltı şebekesi ile örnek bir uygulama MS 2003 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
113. Ahmet Okan ONARCAN Bir elektronik-belediyecilik uygulaması MS 2002 Asst.Prof.Dr. Ömer Nezih GEREK
114. Mehmet TETİK İçeriğe dayalı melodi arama MS 2002 Prof.Dr. Ali GÜNEŞ
115. Zehra Nur KAYA Doğal işitsel/sözel yaklaşımla eğitim gören işitme engellilerde internet destekli öğretim etkinliği ve Anadolu Üniversitesi'nde bir uygulama MS 2002 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN
116. Büşra ÖZCAN E-ticaret ve bir ASP uygulaması MS 2002 Prof.Dr. Ali GÜNEŞ
117. Özgür ÖZŞEN Matematiksel Morfoloji Kullanılarak Göğüs Kanserinin Erken Teşhisi MS 2002 Asst.Prof.Dr. Hakan ŞENEL
118. Bülent GAYTANLI Engellilere yönelik veritabanı tasarımı ve işitme engelliler ile ilgili uygulama MS 2002 Prof.Dr. Yaşar HOŞCAN